phone 016 23 05 50

FAMILIERECHT

Een familiaal geschilechtscheiding of erfeniskwestie vragen om de juiste juridische ondersteuning met aandacht voor menselijke relaties. Ook wie wettelijk of feitelijk samenwoont, laat zich bij een relatiebreuk best bijstaan door een ervaren advocaat

Advocatenkantoor Tobback & Timmermans bouwde door de jaren heen een uitgebreide expertise op in het familierecht en familiaal vermogensrecht. Een betrokken, persoonlijke dossieropvolging staat daarbij centraal. 

Advocaat echtscheiding Leuven

Relationele moeilijkheden brengen heel wat praktische en emotionele pijnpunten met zich mee. De verdeling van het huwelijksvermogen, de regeling omtrent het onderhoudsgeld en ouderlijk gezag, … 

Advocaten Karine Tobback en Katrien Timmermans luisteren naar uw verhaal, denken in termen van oplossingen en behandelen uw dossier met veel respect voor uw unieke familiale situatie. Van familiale bemiddeling, over opstelling van de regelingsakte bij echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT), tot doordachte procedurevoering in het kader van een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Ook de beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoning valt onder onze expertise.

Bemiddeling in familiezaken

Een minnelijke oplossing bespaart niet alleen tijd en geld, maar creëert ook gemoedsrust op lange termijn. Karine Tobback is erkend bemiddelaar in familiezaken en schuift met alle partijen rond de tafel, op zoek naar een akkoord waar iedereen zich in kan vinden.

Advocaat familierechterfrecht en familiaal vermogensrecht 

Naast onze specialisatie in relationele geschillen, kan u bij ons advocatenkantoor eveneens terecht voor juridisch advies rond afstamming, adoptie en ouderlijk gezag. Ook voor een sluitende regeling van uw nieuw samengestelde gezin begeleiden we u met veel aandacht voor uw familiale focuspunten. Daarnaast zorgen we voor een persoonlijke juridische begeleiding in kwesties die kaderen in het erfrecht, schenkingen en testamenten.

Advocaat familierechtechtscheiding en erfrecht? 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x